از اعماق دریا

سایت دکتر عیدی

آزمایشگاه و تجهیزات

آزمایشگاه میکروبیولوژی

آزمایشگاه میکروبیولوژی شرکت فناوران زیست سبز دریا در سال 1393 تاسیس و از سازمان غذا و دارو و همچنین اداره استاندارد مجوزهای لازم را اخذ نموده است؛ و از سال 1393  با استقرار استاندارد ISO/IEC 17025 الزامات حصول اطمینان از صحت فعالیت­های آزمایشگاهی خود و اعتباربخشی به این نتایج را فراهم نموده وموفق به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران گردیده است.

این بخش بر اساس INSO 9899 طراحی و از شش بخش کاملا ً مجزا تشکیل شده است :

 1. اتاق شستشو
 2. اتاق آماده سازی محیط کشت
 3. اتاق استریلیزاسیون
 4. اتاق کشت سالـم
 5. اتاقک محافظ (هود لامینار)
 6. اتاق انکوباسیون و شمارش

اندازه گیری و شناسایی میکروارگانیسم ها در این بخش مهیا می باشد.

آزمایشگاه میکروبیولوژی

تجهیزات

تجهیزات این آزمایشگاه در زمره بهترین تجهیزات آزمایشگاه میکروبیولوژی بوده و به منظور اطمینان از عملکرد صحیح و دقیق آنها، کالیبره شده و دارای گواهی کالیبراسیون می باشند که برخی از آنها عبارتند از: انواع انکوباتور (یخچالدار، ساده، فن دار)، اتوکلاو، بن ماری، سانتریفوژ، کلنی کانتر، فور، یخچال آزمایشگاهی، میکروسکوپ، هود لامینار کلاس II ، فریزر، ترازوو ….

آزمون های قابل انجام در بخش میکروبیولوژی

 • شمارش کپک و مخمر در ماسک جلبک دریایی و شامپوی جلبک
 • شمارش و شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس در ماسک جلبک دریایی و شامپوی جلبک
 • شمارش کلی باکتری مزوفیل هوازی در ماسک جلبک دریایی و شامپوی جلبک
 • شناسایی و شمارش اشرشیا کلی در ماسک جلبک دریایی و شامپوی جلبک
 • شناسایی و شمارش سودوموناس آئروژینوزا در ماسک جلبک دریایی و شامپوی جلبک
 • شناسایی کاندیدا آلبیکنس در ماسک جلبک دریایی و شامپوی جلبک
 • شناسایی کپک در ماسک جلبک دریایی و شامپوی جلبک
 • کنترل کیفیت انواع محیط های کشت

آزمایشگاه فیزیک و شیمی

اندازه گیری pH در نمونه های در حال تولید و محصول نهایی

 • کلیه آزمونهای شیمیایی مواد آرایشی و  بهداشتی (ماسک جلبک دریایی، شامپو، صابون، کرم ضد آفتاب و …. )
 • کلیه آزمونهای شیمیایی مواد مکمل ها (مکمل های تغذیه ای، دارویی، گیاهی، ورزشی و… )
 • کلیه آزمونهای شیمیایی مواد مواد اولیه ( غذایی، آرایشی، بهداشتی، دارو و مکمل و…. )
 • کلیه آزمونهای شیمیایی خوراک دام