از اعماق دریا

سایت دکتر عیدی

تحقیق و توسعه

بخش تحقیق و توسعه و آزمایشگاه ها

  • ایجاد آزمایشگاه های فعال جهت آزمایشات فیزیک و شیمیایی، میکروبی، مواد اولیه و محصول
  • ایجاد بخش کنترل کیفی به منظور تضمین کیفیت در کلیه مراحل تولید
  • تهیه و توسعه مواد اولیه جدید و مصارف آن در محصولات خود
  • فرمولاسیون و تهیه محصولات جدید مراقبتی پوست و مو، آرایشی و بهداشتی بر حسب نیازهای بهداشتی جامعه

نظر متخصصین

این واحد با انجام تحقیقات گسترده بر روی محصولات، به خصوص محصولات بر پایه گیاهان دریایی(جلبک های دریایی) و با استفاده از مراجع و منابع معتبر اعم از مقالات و ثبت اختراع های بین المللی، در جهت بهبود و اصلاح محصولات تولیدی و همچنین تولید محصولات جدید به ویژه محصولات مراقبتی پوست و مو، آرایشی و بهداشتی نقش بسیار قابل توجهی داشته است.

مهمترین بخش فعالیت واحد R&D انجام تحقیقات تخصصی و گسترده تر روی محصولات، به خصوص محصولات بر پایه گیاهان دریایی (جلبک های دریایی) جهت بهبود کیفیت و اثربخشی محصولات و همچنین ارائه نتایج حاصل از این تحقیقات به صورت مقالات بین المللی و ثبت اختراع می باشد.

 

Eidighaleghazi, F. “Agar Production by Macroalga Gracilariaopsis persica in the Coastal Waters of the Persian Gulf.” Journal of Applied Environmental and Biological Sciences 4.8 (2014): 45-52

https://www.sid.ir/paper/953032/fa

https://www.sid.ir/paper/960959/fa

مقالات منتشر شده

فعالیت های بخش تحقیق و توسعه نیز مانند دیگر بخش های شرکت طبیعتاً متأثر از استراتژی کلان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور می باشد، بدین منظور برای انطباق فعالیت های بخش تحقیق و توسعه با محوریت توسعه پایدار خطوط ساحلی، دریایی و محیط خشکی همگام با سیاست اقتصادی کشور برنامه هایی تدوین و اجرا شده است. برای مثال با فعال کردن بخش تحقیق و توسعه در زمینه استفاده از پتانسیل قابل توجه وجود گیاهان دریایی(جلبک های دریایی) در مناطق ساحلی روستا نشینان جنوب ایران و استفاده از این مواد بر پایه زیست فناوری دریایی برای تولید محصولاتی طبیعی محصولاتی با کارایی مطلوب و قیمت مناسب به بازار مصرف ملی و بین المللی ارائه می شود. نتیجه این فعالیت ها گام بلندی در جهت پیشرفت زیست فناوری دریایی و خودکفایی کشور برداشته خواهد شد.