از اعماق دریا

افتخارات و جوایز

افتخارات و جوایز شرکت فناوران زیست سبز دریا

  • تندیس طلایی 1402و جایزه ویژه بانوان تاثیر گذار و تمدن ساز ایران قوی
  • منتخب اول جشنواره ملی آباد ایران در زمینه توانبخشی و پزشکی
  • تندیس چهره برترکارآفرینی از سازمان تامین اجتماعی 1400
  • تندیس جایزه نوبل ایران از بنیاد فرهنگی البرز بخش مخترعان برتر 1399
  • تندیس طلایی جشنواره ملی شیخ بهایی بخش فن آفرینان 1396
  • لوح جشنواره رویش کویر بنیاد ملی نخبگان 1394